Stichting to the Etch

 

Stichting to the Etch

gevestigd te Arnhem

stichting.etch@gmail.com

 

Momenteel is de Stichting niet actief betrokken bij projecten of publicaties. Tussen 2011 en 2016 zijn er in samenwerking met partners vijf projecten geïnitieerd en uitgevoerd: Show Yourself: Going to the Etch (2012, coördinatoren Cornelie Samsom en Laura Casas Valle), De Etsbus – pilot (2014, Samsom), Old Souls New Magic (2015, Casas Valle), De Etsbus (2016, Samsom) en Zwaar Metaal Nieuw Licht (2015 – 2016, Samsom).

 

Bestuur vanaf  1 augustus 2017

Cornelie Samsom   – voorzitter (interim)

Carin Schuring       – penningmeester

Marlies Leupen      – secretaris

Advertenties